Při půjčování peněz, tedy slovy zákona "zápůjčce", by lidé měli být vždy obezřetní a nezáleží na tom, zda se jedná o rodinného příslušníka, známého či někoho cizího. Co dělat, když nastanou potíže s vrácením peněz? Možností je hned několik.

Obvykle je lidmi využívána před­žalobní výzva, která slouží jako "upomínka" pro vrácení peněz. V případě jejího neúspěchu je pak možnou cestou soud a následná exekuce. Tato varianta je však mnohdy zdlouhavá. Velmi efektivní možností, pokud s vámi komunikuje, je sepsání notářského zápisu o zá­půjčce s doložkou přímé vykonatelnosti, ať již formou dohody, či jednostranného prohlášení ze strany "dlužníka". V případě ne­dodržení stanovených podmínek pak můžete rovnou požádat o zahájení exekuce, notářský zápis totiž, stejně jako soudní rozhodnutí, slouží jako exekuční titul.