Vláda schválila plán finanční podpory drobných podnikatelů a živnostníků z méně rozvinutých venkovských oblastí. Cílem je odvrátit vylidňování českého venkova a udržet na něm drobná řemesla nebo malé obchody, které se v odlehlých obcích potácejí na hraně přežití.

Státní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) proto venkovským podnikatelům začne poskytovat zvýhodněné sedmileté úvěry nebo jim přispěje na splácení úroků z úvěrů, které venkovští živnostníci mají u komerčních bank.