Mít uzavřenou pojistku na auto, dům anebo třeba zavazadla ještě neznamená, že pojišťovna zaplatí každou škodu, k níž na pojištěné věci dojde. Mnoha lidem už pojišťovny škodu neuznaly. Peněz se poškozený nedočká třeba v případě, kdy mu újma vznikne v důsledku teroristického útoku či války. Zejména teroristické útoky ovšem pomalu přestávají být jen virtuální hrozbou. Pojišťovny neplatí ani škody, které si pojistník způsobí úmyslně sám. Podobně postupuje i u těch, k nimž dojde v důsledku hrubé nedbalosti klienta nebo také při "kutilském" zapojení spotřebičů.

Notoricky známé jsou dnes už i případy, kdy pojišťovna vymáhala plnění vyplacené z povinného ručení po viníkovi nehody kvůli tomu, že havárku způsobil pod vlivem alkoholu. Pokud přitom dojde ke zraněním s trvalými následky, může jít i o milionové částky.

Jenže tyto všeobecné výluky, které najdete v podmínkách všech pojišťoven na trhu, nejsou zdaleka jedinými případy, kdy pojišťovna odmítne platit anebo plnění alespoň pořádně seškrtá. U většiny pojistek záleží na tom, co si pojistník s pojišťovacím agentem ve smlouvě předem dohodl anebo co dalšího se skrývá v hloubi všeobecných podmínek.

Vytopili jste příbuzné nebo odřeli vůz při parkování na zahradě? Takové škody pojišťovna nezaplatí.

"Klienti si často nepřečtou pojistné podmínky a výluky z pojištění a následně jsou nemile překvapeni, že pojišťovna odmítla vyplatit pojistné plnění," říká analytik neživotního pojištění poradenské společnosti Partners Zbyněk Kuběj. V některých případech přitom lidé přicházejí o peníze zbytečně. Stačilo by totiž jen uzavřít jiný typ pojistné smlouvy anebo připojistit další riziko. Ekonom zmapoval nejčastější případy výluk a smluvních "háčků", na něž by si pojištění měli dát pozor.


Poškození majetku zaměstnavatele

jarvis_599433ba498e27acfb8e41a1.jpeg
Ilustrace: Shutterstock

Nalili jste omylem limonádu do firemního notebooku a ten přestal fungovat? Pojištění odpovědnosti vás v tomto případě neochrání. "Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na činnosti, které provádíme v občanském životě, tedy například sport, nakupování, na škody, které způsobí domácí mazlíček, či při vedení domácnosti," popisuje Kuběj. Ztrátu nebo poškození předmětů svěřených do užívání zaměstnavatelem má většina pojišťoven ve výlukách. "Obecně lze říci, že se pojištění odpovědnosti nevztahuje na činnosti, na které existuje jiné pojištění odpovědnosti − například povinné ručení nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance," dodává Kuběj. Jinými slovy na firemní notebook nebo telefon je pojištění odpovědnosti krátké, potřebujete na něj speciální "zaměstnaneckou" pojistku.