Bezplatná právní pomoc se konečně dostane k více lidem. Senát odklepl dlouho připravovanou novelu zákona o advokacii, která umožní za stokorunový poplatek využít dvě hodiny právních porad ročně. Od podzimu se tak budou moci nemajetní lidé obracet na profesionály nejenom v "klasickém" řízení před soudy, ale i když tápou ve správním řízení. Zákon nově dopadá i na kauzy řešené před Ústavním soudem. Česko se dlouhodobě potýkalo s nedostatečnou úpravou bezplatné právní pomoci. Nově se do zákona přidaly na popud bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové také právní rady osobám v zařízeních pro pobyt cizinců.

Novela zákona zároveň přitvrzuje proti těm, kteří poskytují právní rady a přitom nejsou členy žádné právnické profesní komory. Změnu vítají vedle advokátů také notáři a soudní exekutoři. Nikdo by se za ně už neměl falešně vydávat. Neprofesionální služby v právní oblasti znamenají podle notářů často nenapravitelné problémy pro osoby, které je využívají. Nejčastějšími případy, se kterými se notáři setkávají, jsou komplikace při převodech nemovitostí na katastru nebo chybně sepsané závěti. A takové pochybení může mít nedozírné následky. I proto jsou pokuty za takzvané vinklaření vysoké, podvodníky mohou neoprávněné rady vyjít až na tři miliony korun.