Antimonopolní orgány Evropské unie vyšetřují zprávy o kartelových dohodách mezi němec­kými automobilkami Daimler, Volkswagen, BMW, Audi a Porsche. Tyto firmy údajně od konce 90. let vytvořily desítky zvláštních výborů, které domlouvaly především postup a ceny při nákupu dílů. Koordinačních schůzek se mělo zúčastnit na dvě stě pracovníků auto­mobilek, přičemž některé zároveň formál­ně školily své zaměstnance o tom, že konkurence je zdravá, zatímco kartely škodlivé a zakázané.

Od Evropské unie hrozí německým automobilkám za nekalé obchodní jednání astronomické pokuty, které teoreticky mohou dosáhnout až deseti procent jejich světového obratu. Nebude to ovšem tak zlé, protože se zdá, že některé společnosti se ke starým hříchům přiznaly samy a dobrovolně s tím, že za své upřímné a hluboké pokání očekávají laskavou shovívavost.