Města a městské části stále častěji řeší otázku, kam přestěhovat své úřady. Staré radniční budovy jsou v porovnání s moderními často zbytečně nákladné na provoz a samosprávám přestávají vyhovovat i v dalších ohledech. Do výstavby nových či rekonstrukce stávajících sídel proto města investují stovky milionů korun.

"Častým důvodem, proč dnes města hledají nové místo pro radnici, je mimo jiné také potřeba seskupit roztříštěné odbory a oddělení na jedno místo. Dalším důvodem mohou být končící nájemní smlouvy na pronájem budov, ve kterých instituce sídlí," vysvětluje mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Marek Vácha.