Mít vlastní peníze, a zbavit se tak závislosti na rodičích je snem téměř každého mladého člověka. Někteří se pustí do podnikání, většina ale dává přednost zaměstnání v zavedené firmě. Nemusí se díky tomu starat třeba o placení daní a sociálního a zdravotního pojištění. To zařídí zaměstnavatel. K tomu, aby vše běželo, jak má, je ale potřeba pracovní smlouva splňující všechny požadavky zákona.

Pracovní smlouva musí být vždy písemná a podepsat ji firma s novým zaměstnancem musí nejpozději v den jeho nástupu do práce. Jedno vyhotovení si ponechá zaměstnavatel, druhé náleží pracovníkovi. Před podpisem si ji důkladně přečtěte. Podle zákoníku práce musí vždy obsahovat tři základní náležitosti: druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu do zaměstnání. Do pracovní smlouvy patří i název a sídlo zaměstnavatele a identifikační údaje zaměstnance, jako je jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození.

Vedle toho se ve smlouvě uvádějí další podmínky, na nichž se smluvní strany dohodly. Obvykle to bývá délka pracovního poměru, případně to, zda se pracovní poměr uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud to smlouva výslovně neuvádí, má se za to, že se jedná o pracovní poměr na neurčito. Dále je možné dohodnout si i zkušební dobu, během níž může zaměstnanec i jeho šéf pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu okamžitě zrušit. Zkušební doba ale nesmí být u běžných zaměstnanců delší než tři měsíce.