Od Antarktidy se odlamuje ledovec, jaký svět ještě neviděl, a nepochybně způsobí nějakou katastrofu. Jen se autoři těch zpráv zatím neshodli, jaká to bude. Momentálně vede změna směru mořských proudů (co se stane pak, snad ani nechtějte vědět) nebo vzestup mořské hladiny. S více či méně podprahovým sdělením, že globální oteplování postoupilo a lidstvo ohříváním planety udělalo další krok ke své záhubě.

Ve skutečnosti je jedinou katastrofou krátká paměť společnosti, která si říká informační, protože stejné zprávy přicházejí skoro pravidelně. Jen tak namátkou: roku 2003 to byl ledovec větší než Jamajka, 2010 větší než Lucembursko… Prvním svědkem odlamování obrovských kusů šelfového ledovce byl už Amundsen.