Společnost Airbus spočítala, že v příštích dvaceti letech se počet dopravních letadel zdvojnásobí. Poroste počet lidí a mnozí budou mít vyšší příjmy, takže vzroste jejich ochota utrácet za cestování. Navíc se objeví nové destinace. Svou roli sehraje rovněž konkurenční boj. Růst letecké dopravy potáhnou zejména Číňané, Indové i další Asiaté, ale také obyvatelé Latinské Ameriky, nicméně na Evropu by měla stále připadat pětina objednávek nových strojů.

Výrobce letounů má jistě ze své prognózy upřímnou radost. Otázkou však je, zda se z takového růstu letecké dopravy může radovat i planeta a tvorové, kteří na ní žijí. Protože rozvoj letectví má mnoho vedlejších negativních dopadů. Například hluk u letišť a obrovské emise skleníkových plynů. A také vysokou závislost na zemích, které disponují ropnými ložisky. Letadla jsou navíc mimořádně lákavým terčem pro teroristy, takže je nutné ustavičně zpřísňovat a zdokonalovat ochranu letišť, což je drahé a bezúhonné cestující to stále více obtěžuje.