Lucie se ptá

Nemění se věci, měníme se my lidé. Přesně to praví jeden známý a pravděpodobně také neoblíbený citát. O fungování ve firmách a organizacích to platí zrovna tak. Společnosti se nezmění jen proto, že někdo zakoupil nový program a zavedl nový systém, nastavil nové procesy a přetváří struktury. Celá firma se mění teprve ve chvíli, kdy se na změnu adaptují lidé v ní. Pak teprve může sklízet ovoce. Pro manažery, kteří nastavují novou strategii, je tedy klíčové, jak se jim podaří vtáhnout do ní ostatní zaměstnance.

Byl jsem najatý jako manažer "pro změnu a novou strategii", ale nedaří se mi pohnout s týmem. Pořád jen narážím na reakci "vždycky jsme to dělali takhle". Co můžu udělat líp?


Radka Dohnalová odpovídá

Každý z nás při rozhodování bere v potaz své zkušenosti a představy o sobě a druhých. Řídíme se tzv. belief systémem, což je to, v co věříme, že je správně. Belief systém tvoří naši mentalitu.