To, že roboti lidem přeberou většinu pracovních míst, slyšíme stále a jistě na tom něco bude. Skoro stejně často se dovídáme, že je málo učňů a vzdělávací systém jich musí chrlit víc. Také to zní rozumně. Jenže když si to přečtete obojí najednou, smysl to dávat přestane, protože roboti (ať už si pod tím pojmem představujeme cokoliv) ze všeho nejdřív zlikvidují méně kvalifikované profese.

Invaze robotů na pracovní trh ve skutečnosti není ničím novým: také průmyslová a informatická revoluce zrušily množství profesí. A jako vítězové z nich nikdy nevyšli nádeníci, ale ti, kdo revoluce tvořili.