Islamismus je nebezpečná záležitost, neméně nebezpeční jsou ale ti, kdo ho záměrně zaměňují s islámem. I bez bomb dělají totéž, nahánějí lidi do znepřátelených stád. Jeden z jejich argumentů pro "jejich" stádo má vytvořit pocit nadřazenosti: "ti druzí" počítají teprve rok 1438, žijí ještě ve středověku. Jednoduché a snadno zapamatovatelné − a být členem stáda, které je jaksi od přírody lepší, dělá divy. To věděl už Adolf Hitler. Konce známe.

V případě letopočtu je to ještě ke všemu trapné, protože ve skutečnosti "naše" stádo usvědčuje z nedovzdělanosti. Islámská věda kvetla v době, kdy se u nás ještě žilo v zemljankách (jen tak namátkou: Muhammad ibn Músá al-Chórezmí, zakladatel moderní algebry − což je jedno z mnoha arabských slov v našem slovníku −, řešil kvadratické rovnice v 9. století a ještě o nějaké to století později byli křižáci u vytržení z toho, že se Arabové myjí). Stejně hloupé je poukazování na násilnické pasáže v Koránu, protože ve Starém zákoně je jich také dost, a přesto většina křesťanů a Židů jinověrce nemorduje.