Peníze na pomoc při mimořádných událostech

jarvis_58dacda3498e76914d34264e.jpeg

Firma DHL věnovala humanitární organizaci Adra 120 tisíc korun. Ta peníze využije na pomoc při událostech v České republice. Na snímku (zleva): Helena Šulcová (moderátorka), Filip Budík, generální ředitel DHl, Josef Koláček, koordinátor pomoci v Adře, a Ivo Gruber, finanční ředitel DHL.