S touto novinkou přišla finanční správa ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností. Doposud bylo nuceno každý rok zhruba 900 000 poplatníků podávat daňové přiznání na tiskopise čtyřstránkovém, i přesto, že měli příjmy pouze ze závislé činnosti. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.

A pro koho je vlastně nový formulář určen?

Formulář je určen pro rezidenty i nerezidenty pobírající pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) mající zdroj na území České republiky.

Tento tiskopis není určen pro poplatníky:

  • s příjmy z podnikání;
  • s příjmy z nájmů;
  • s kapitálovými příjmy;
  • s ostatními příjmy dle § 10;
  • s příjmy ze zdrojů ze zahraničí;
  • kteří podávají dodatečné daňové přiznání.

Pokud tedy máte některé z výše uvedených příjmů, musíte vyplnit klasický čtyřstránkový formulář, jímž jsme vás podrobně provedli na předešlých stránkách.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách finanční správy pod číslem tiskopisu 25 5405/D.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (číslo tiskopisu 25 5405/D/1), které si stáhnete na stejných webových stránkách finanční správy. Finanční správa připravila kromě samotného tiskopisu pro poplatníky také leták "Jak vyplnit nové přiznání", kde jsou, kromě zvýraznění změn, uvedeny také praktické příklady. Najdete jej taktéž pod odkazem výše, pod číslem 25 MF-Inf20.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte na konci formuláře v části Přílohy DAP na řádku "Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené". Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte.

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. A nyní se můžete pustit do vyplňování formuláře.

Záhlaví

jarvis_58a2c92b498ec9090138de3d.jpeg

První část první strany daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem "Finančnímu úřadu pro" a "Územnímu pracovišti v, ve, pro" napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části "Kde přiznání podat". Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky finanční správy.

Řádek 01

Na řádek 1 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 02

Označte křížkem, zda podáváte řádné, nebo opravné daňové přiznání. Opravné přiznání je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty). Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část "Termíny pro podání přiznání"). Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. Opravné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 03

Řádek 3 společně se související kolonkou "Datum" se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt:

  • I − do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zdaňovací období, pokud daňové přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula,
  • N − do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost.

Řádek 04

V řádku 4 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 3. dubna 2017 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 3. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.


1. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

Řádky 05 až 21

V 1. oddílu přiznání uveďte do řádku 5 až 8 svoje osobní údaje. Do řádků 9 až 15 napište svou aktuální adresu v České republice nebo v zahraničí.

jarvis_58a2c92b498ec9090138de41.jpeg

Kolonky 16 až 19

vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 20 a 21

vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat − s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách finanční správy.

Do řádku 21

pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.

Zatím jste si přečetli 20 % textu. Pokračování je k dispozici pouze pro platící čtenáře.

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod: nezobrazují se jim reklamy, mohou odemknout obsah kamarádům nebo prohlížet archiv.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.