Coworking je hitem dnešní doby. Jedná se o sdí­lené kanceláře, které vznikají v hojné míře nejen v Praze, ale i v mnoha jiných městech po celé České republice. Nabízí možnost pra­covní plochy pro samostatnou práci či spolupráci více osob, navazovat kontakty a zbavit se pocitu izolace při práci z domova, to vše za výhodných podmínek. S ohledem na tyto pilíře lze právem očekávat, že tento trend přechodu na sdílené kanceláře bude pokračovat.

Pokud chcete tyto služby nabízet, musíte si nejdříve řádně promyslet, pro koho coworking bude. Jinými slovy, kdo bude vaše cílová skupina. Od toho se odvíjí prakticky vše. Většina coworkingů je určena podnikatelům napříč všemi oblastmi byznysu. Nicméně vznikají i specializované, například pro samostatně působící advokáty.

Vymezení skupiny, které mají sdílené kanceláře sloužit, pomáhá k identifikaci těchto prvků: budeme nabízet jen pronájem kanceláří a zasedaček, nebo i virtuální kanceláře, obsluhu datových schránek, nebo i poradenství, semináře a konference? Chceme být komorní, nebo velký projekt? Chceme se zaměřit na určitý segment klientů, nebo budeme sloužit všem?

Jakmile máme jasno v těchto věcech, můžeme se pustit do dalších kroků.

Oprávnění k podnikání

Volba a rozsah konkrétních oprávnění se přímo odvíjí od zaměření projektu. Základní činnost, což je poskytování prostor, se podle § 9 zákona o daních z příjmů uskutečňuje jako pronájem. Nutno dodat, že nájem do 48 hodin podléhá dani z přidané hodnoty, zatímco nájem na dobu delší než 48 hodin už nikoliv. Na pronájem není potřeba si zařizovat živnost. Stačí pouhá registrace na příslušném finančním úřadu k dani z příjmů. Následně vedete účetnictví a daň odvádíte.