Lucie se ptá

Vyvolávají v nás stejné reakce a pocity jako kdysi "šprti" a "žalobníčci" na základní škole. Jen jsou starší a odrostlejší a vyskytují se snad v každé práci. Místy se chovají přehnaně loajálně a místy mají zjevně strach, že přijdou o nálepku chváleného premianta. Nebo co hůře − že ji vůbec nezískají. Chování má různé podoby. Jedna je čistě virtuální. Jde o věčné přeposílání e-mailů a odpovědí v kopii osobám, kterým primárně nejsou vůbec určeny. Často přitom putují rovnou k někomu nadřízenému. Výsledkem je tápání a často naštvání recipientů − jak těch, kterých se to bezprostředně týká, tak všech ostatních.

Člen mého týmu posílá neustále naši komunikaci v kopii šéfovi. Jako by se zaštiťoval, že něco dělá dobře nebo že něco vůbec dělá. Co za tím vězí a jak to zarazit?

Jiří Devát odpovídá