Spalování uhlí obvykle vyvolává představu znečištěného vzduchu a zničené krajiny. Navíc uhlím prakticky nelze pohánět dopravní prostředky, takže se do dnešního světa už nehodí. Současně jsou ale jeho ložiska rozprostřená rovnoměrněji než naleziště ropy a zásoby vystačí na staletí. Snaha smířit uhlí s představami o zdroji energie pro 21. století je tak velká.

Tvrzení, že oxid uhličitý způsobuje globální oteplování, staví elektrárenské společnosti před zdánlivě neřešitelný úkol: hoření jakékoliv organické látky vede k produkci tohoto skleníkového plynu. A i když zdaleka ne všichni odborníci věří, že oxid uhličitý, který je nedílnou součástí přirozených biologických cyklů, ovlivňuje klima, tlak politiků a ekologických aktivistů nutí energetické společnosti řešit otázku "kam s ním".