Montovny zaměstnávají málo kvalifikované lidi. Vedou k zaostávání a zatěžují silnice. Jsou závislé na vývoji konjunktury i na zvůli majitelů, kteří je mohou kdykoli přenést do zemí s levnější pracovní silou a štědřejšími dotacemi.

Část těchto tvrzení jistě odpovídá realitě. Mezi některými politiky, analytiky a příslušníky elit se však stalo součástí bontonu tvrdit, že reprezentantem montoven je celý český automobilový průmysl. A to úplná pravda není. Automobilky zahrnují také výzkumné a vývojové činnosti. I díky tomu činí průměrný měsíční plat v českém automobilovém průmyslu 35 tisíc korun, což je skoro o třetinu nad průměrem. Tyto firmy lákají mladé inženýry, ale zároveň se staly azylem pro zkušené odborníky z oborů, které prošly hlubokým útlumem. Například z jaderného strojírenství či letectví.