Ochrana osobních údajů v Evropě zažívá revoluci. Evropské nařízení o ochraně osobních dat, mezi odborníky známé pod zkratkou GDPR, mění jak definici těchto údajů, tak celkový pohled na práci s nimi. Desetitisíce firem od e-shopů přes výrobní podniky až po nemocnice budou muset provést detailní analýzu své práce s daty, bezpečnostních opatření i interních předpisů. A povede i ke vzniku až tisíců nových pracovních míst. Státní instituce a organizace, které zpracovávají data ve velkém, jako například nemocnice, bezpečnostní agentury nebo internetové vyhledávače, totiž budou muset povinně jmenovat pověřence ochrany dat. Ten bude mimo jiné dohlížet na to, zda je práce s údaji v organizaci v souladu s nařízením, a komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pro organizaci to znamená mnoho nových úkolů, které musí splnit nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení vstoupí v účinnost. "Ať už je jejich aktuální úroveň práce s daty jakákoliv, budou muset provést revizi vnitřních pravidel a procesů, organizační struktury a v některých případech i přestavbu datové architektury," upozorňuje manažerka vládních programů v IBM a členka představenstva svazu průmyslu Milena Jabůrková.