Rychle se rozvíjející podniková prostředí a nové technologie v kombinaci s rostoucí důvěrou zákazníků v on-line služby, avšak většími obavami ohledně soukromí, si vyžádaly reformu ochrany soukromí a dat. Množí se případy závažných narušení bezpečnosti u významných organizací, což zvyšuje tlak na ochranu osobních informací a kritické infrastruktury.

Za této situace přichází EU s novou legislativou pro ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů. Nařízení GDPR si klade za cíl sjednotit a posílit ochranu dat v rámci EU a lépe zabezpečit a podpořit evropskou on-line ekonomiku. Směrnice o bezpečnosti sítí a informací NIS je pak zaměřena na podporu kyberbezpečnosti a ochranu kritické infrastruktury před kyberhrozbami a útoky.