Lucie se ptá

Malým dětem to jde výborně − říct si dostatečně důrazně a hlasitě, co chtějí, a když se tak neděje, vytrvat, dokud to prostě nedostanou. V pokročilém věku už je to horší. S přibývajícími lety a s rostoucí pracovní odpovědností se v našem okolí množí lidé, od nichž v jednom kuse slyšíme negativní reakci. V pracovních týmech obvykle bývá minimálně třetina odpíračů. "Ne" často slyšíme i ve vztazích.

Někteří z nás to umí lépe než druzí. Ale formulovat požadavek či návrh tak, aby se nám nedostávalo pořád dokola odmítnutí nebo abychom nepůsobili jako manipulátoři, je oříšek. Pochlebování a vřelé díky nestačí. Magazín Economist tento týden vzpomněl na zesnulou americkou umělkyni Georgii O'Keeffeovou, která před třiceti lety v této souvislosti prohlásila, že v životě nestačí být na lidi hodný, ale jsou k tomu zapotřebí také pevné nervy.