Zákony jsou podle místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky Romana Fialy stále nepřehlednější a dovolání se spravedlnosti komplikovanější a zdlouhavější. A tak je nutná náprava. Navíc se evropské právní zvyklosti založené na jednotných pravidlech pro všechny s růstem vlivu muslimské populace a přílivem uprchlíků dostávají pod tlak, protože odlišná kultura přináší své vlastní normy a zvyklosti. Avšak starý kontinent, stojící na křesťanských a antických základech, nemá kam ustupovat, říká Fiala.

Evropské právo je od osvícenství založeno na tom, že platí pro všechny stejně. Teď se zdá, že se tato zásada s ohledem na migraci a miliony lidí z islámského světa prolamuje.

To se nejen zdá, tak tomu opravdu je. My právníci o tom zatím málo přemýšlíme a málo na to reagujeme. To, že platí jedno právo pro veškeré obyvatelstvo na daném území, je základ pro fungování státu a jeden ze základů jeho suverenity. Nechci strašit, ale jde o něco, čím by se měli jak právníci, tak politici a další odborníci podrobněji zabývat. Můžeme si pomoct matematikou: když najdeme jediný důkaz opaku, tak se zpochybní a zvrátí i celá teorie. Stejně tak to platí pro právo. Pokud se jedinkrát zpochybní, že platí pro všechny stejně, že existuje pouze jedno a nikdo nemá výjimku, tak si každý začne klást otázku, proč pro někoho taková výjimka je a pro jiného ne.