Novela insolvenčního zákona, která nabude účinnosti 1. června letošního roku, přináší mnoho změn. Jednou z nich je i rozšíření, resp. detailnější vymezení definice úpadku.

Dosavadní úprava insolvenčního zákona zakotvuje několik kritérií, která mají indikovat, zda dlužník je, či není v úpadku. Ekonomická realita se však někdy těžko posuzuje optikou zákonných pravidel. Zjištění, zda je společnost v úpadku, je přitom naprosto zásadní, a to zejména v situacích, kdy statutární orgán rozhoduje o výplatě dividendy či podání insolvenčního návrhu.