Historie se někdy dokáže opakovat se škodolibou ironií. Za první republiky se miliardy ze státního často nehospodárně přelévaly k soukromníkům prostřednictvím ŘOP − tehdejší Ředitelství opevňovacích prací si u stavebních firem objednávalo budování betonových pohraničních bunkrů zvaných řopíky.

Dnes, více než sedm desítek let poté, je symbolem erárního zdroje přilepšení podobně vypadající značka ROP. Neboli Regionální operační program, zajišťující přísun evrop­ských dotací do českých re­gionů. V letech 2007 až 2013 těchto programů v Česku fungovalo sedm a unie na ně vyčlenila 131 mi­liard korun. Ten, který proslul největšími podvody a machinacemi, nesl název ROP Severozápad. Nebyl však zdaleka jediný, kterým se zabývala policie a soudy.