Bez ohledu na to, že se podle sociologů v životě stále trochu hledají, jsou lidé kolem třicítky nejžádanějšími pracovníky. Díky jazykovým znalostem, vzdělání i schopnosti zacházet s internetem a dalšími moderními technologiemi. Přitom nemají rádi tradiční zaměstnanecké struktury a hodně se starají o to, aby jejich práce měla i pro ně smysl. Stojí o flexibilní zaměstnání a neváhají často měnit pracovní pozici, i když třeba u jedné firmy. Zájem mají rovněž o zkrácené úvazky.

O čem sní generace Y

Rozjíždějí přitom vlastní projekty, preferují například podnikání s přáteli a právě tato generace přinesla do Česka pojem start-up. "Tam se vše dynamicky mění, mají zde možnost vyrůst a vyzkoušet si přitom mnoho nového," připomíná Tomáš Surka, ředitel personálněporadenské společnosti McRoy Czech. Přesto jim zdaleka nejde jen o kariéru, chtějí se také účastnit života rozmanitých městských komunit a mít čas na své záliby a cestování. Důležitý je pro ně pocit svobody a nezávislosti.