Nejspokojenější a nejaktivnější generací je v Česku ta nejmladší, lidé od 15 do 24 let. Většinou si chtějí vše osahat a jsou posedlí vlastní zkušeností. Problémy chtějí řešit po svém, protože i okolí uznává, že jsou kreativní. Na druhou stranu mají zatím jen málo zkušeností s pracovním životem, což nic nemění na jejich vysokých očekáváních včetně finančních.

O čem sní generace Z

Jinak než ostatní vidí i svůj úspěch. Obvykle ho nechápou jako dlouhodobou záležitost, ale jako chvíli, kdy naráz zazáří a budou přitom všem na očích. K takovému způsobu uvažování je do značné míry dovedl on-line svět. V oblibě mají nejen Facebook, ale čím dál více i YouTube a Instagram. Tam se při komunikaci přechází od textu k obrázkům a klade se důraz na sebeprezentaci. Je třeba nějak vypadat a nebát se v pár slovech jasně vyjádřit názor. Odmalička tak jsou trénováni k tomu, aby vystupovali sebevědomě, podobně jako obdivované celebrity.