Evropská komise má políčeno na obchodování on-line. Za poslední rok přišla hned s několika legislativními návrhy, které se týkají elektronického obchodu. Ty řeší jak otázky z oblasti spotřebitelského práva, tak také například zeměpisné blokování přístupu na weby nebo výběr daně z přidané hodnoty v případě, že digitální transakce směřují přes hranice.

Hlavním cílem Evropské komise je zjednodušení a sjednocení zákonných pravidel pro elektronický obchod. Jak totiž vyplývá z jejích analýz, pouze 12 procent obchodníků v EU umožňuje internetový nákup zákazníkům z jiných zemí unie. Jednou z hlavních bariér, která brzdí elektronický obchod mezi státy unie, jsou rozdíly ve spotřebitelském právu. Ty má odstranit zejména navrhovaná směrnice o některých aspektech prodeje zboží on-line. Do českého právního řádu by se tak mohla dostat nová pevně stanovená lhůta pro případy, kdy zákazník prodejci vrací vadné zboží v záruční době.