S touto novinkou přišla finanční správa ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností. Doposud bylo nuceno každý rok zhruba 900 000 poplatníků podávat daňové přiznání na tiskopise čtyřstránkovém, i přesto, že měli příjmy pouze ze závislé činnosti. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.

A pro koho je vlastně nový formulář určen?

Formulář je určen pro rezidenty i nerezidenty pobírající pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) mající zdroj na území České republiky.