Církevní restituce vyvolávaly a občas ještě vy­volávají emotivní diskuse. Trochu v pozadí zůstává jedna podstatná otázka: jsou církve vůbec schopné se o vrácený majetek postarat?

Pokud bychom hledali v nejpočetnější, římskokatolické církvi nějaký příklad úspěšných hospodářů, bezpochyby se nabízejí premonstráti. Už od středověku bratři v bílých hábitech prosluli jako podnikavý řád, který nashromáždil a spravoval rozsáhlé velkostatky a ve světském bohatství konkuroval i biskupstvím.