Zákon o DPH měla od 1. ledna 2017 upravit rozsáhlá technická novela. Legislativní proces však byl natolik zdlouhavý, že bylo nezbytné odložit navrhovanou účinnost novely až na 1. dubna 2017. Protože sněmovna o ní bude hlasovat v lednu 2017 a následně musí norma projít dalším schvalováním, i toto nové datum účinnosti může být ohroženo.

Nejvýznamnější změnou může být zavedení nových pravidel pro zdaňování plateb přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění. Zakořeněný návyk, že je nutné zdanit jakoukoli platbu předem, pokud se váže k plnění, u něhož je známa alespoň sazba DPH, může vzít zasvé. Například zdaňování prodeje poukázek na odběr zboží určeného teprve následně dle výběru zákazníka by již nastávat nemělo.