Část změn v zákoně o dani z příjmu ještě není schválená a jejich účinnost se očekává nejdříve od 1. dubna 2017, což často kritizují účetní a daňoví odborníci. Daň z příjmů pracuje obecně s celým rokem a jakékoliv dělení roku na "před" a "po novele" je v praxi problematické. I když přechodná ustanovení se snaží tyto situace postihnout, ne vše je v nich dostatečně popsáno a zákon pak nedává patřičnou jistotu poplatníkovi, že postupuje správně a v souladu se zákonem.

Každopádně pro daňové poplatníky − fyzické osoby − jde v roce 2017 hlavně o příjemné změny. První, která je již schválená a začne platit již od 1.1.2017, směřuje k podpoře spoření na důchod a životním pojistkám, nově bude možné uplatnit odpočet na penzijní nebo doplňkové penzijní připojištění a životní pojistky až 24 000 korun ročně (dosud platí 12 000 korun). V souvislosti s tím umožní novela i vyšší příspěvek od zaměstnavatele, který bude až do výše 50 tisíc Kč osvobozen od daně na straně zaměstnance.