Půl milionu pro ohrožené děti

jarvis_586b9d1d498eab70fe0c8444.jpeg

Jiří Moser (druhý zprava), vedoucí partner společnosti PwC, předal finanční dary ze zaměstnanecké sbírky (zleva) Janu Vaňkovi, předsedovi Fondu ohrožených dětí, Peteru Porubskému, řediteli Linky bezpečí, a Jakubovi Knězů, řediteli obecně prospěšné společnosti Startujeme. Zaměstnanci PwC celkem darovali 500 tisíc korun.