Pokuta až půl milionu korun hrozí podnikatelům, pokud by nedopatřením či omylem nezaevidovali některé své tržby. To může i zavedené podnikatele poslat ze zisku do ztráty. V extrémních případech navíc mohou úředníci nechat provozovnu dokonce uzavřít. Z pohledu státu je přitom lhostejné, zda chybu, kvůli níž nebyla tržba nahlášena, udělal podnikatel sám, nebo se jí dopustil jeho zaměstnanec či brigádník. Podle zákona je to totiž vždy podnikatel, kdo odpovídá za řádné zaevidování tržeb. Vzniklou škodu − tedy zaplacenou pokutu nebo ušlý zisk − může na zaměstnance přenést jen částečně.

"Podle obecné právní úpravy v zákoníku práce zaměstnavatel za chyby svých zaměstnanců odpovídá v plné výši a regresní nárok na náhradu škody může až na výjimky uplatnit pouze do výše 4,5násobku průměrného mě­síčního výdělku," popisuje partner advokátní kanceláře Schaf­fer & Partner Aleš Eppinger. To u číšníka s průměrným platem představuje jen necelých 65 tisíc korun. Pouze v případě, že pracovník způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem návykových látek, musí ji svému zaměstnavateli nahradit v plné výši.