S nedostatkem jazykově vybavených zaměstnanců se potýká i jeden z největších českých zaměstnavatelů Škoda Auto. Člen představenstva firmy zodpovědný za oblast lidských zdrojů Bohdan Wojnar se domnívá, že jedna z příčin tohoto stavu spočívá ve špatně nastavených standardech pro výuku angličtiny na základních a středních školách.

"Absolventi středních škol ve velké většině při nástupu do zaměstnání nejsou schopni komunikovat v cizím jazyce. Souvisí to s tím, že po letech povinné výuky anglič­tiny je výstupem nutnost absolvovat maturitní zkoušku pouze na úrovni B1. Vzhledem k tomu, že nejsou dobře nastaveny standardy, přicházejí žáci ze základních škol s velmi rozdílnou znalostí. Při přechodu na střední školu tak začíná výuka angličtiny (snad s výjimkou gymnázií) vlastně od začátku," říká Wojnar.