Praxe soudů je při zápisech do rejstříků velmi nejednotná. Totožný případ se rozhoduje jinak nejenom v různých krajích, ale i u různých soudů ve stejném kraji. Toto zjištění Nejvyššího soudu zapadá do mozaiky další kritiky, která už léta obklopuje rejstříky a jejich fungování. Anketa Ekonomu mezi firmami nicméně ukázala, že situace kolem zápisů do rejstříků se v posledních letech zlepšuje. Rejstříky zrychlily a fungují lépe, teď by bylo potřeba zajistit, aby soudci přestali rozhodovat ve stejných věcech odlišně.

Slova Nejvyššího soudu potvrzují i podnikatelé. "Je zcela běžné, že soudy v různých částech republiky rozhodují identické věci různě. Bohužel se rozhodovací praxe liší i uvnitř jednoho soudu," říká Markéta Schormová z Hospodářské komory. "Dochází-li například v rámci holdingu k podání identických návrhů, je velmi pravděpodobné, že některé návrhy budou zapsány bez dalšího, u jiných bude třeba dokumentaci doplňovat či upravovat," dodává.