Víc než 90 procent lidí by podle aktuálního průzkumu využilo profesionální rady advokátů pro řešení trestních problémů. Na druhém místě skončila podle dat advokátní kanceláře Taylor Wessing ochrana práv dítěte, kde by advokáta poptalo přes 80 procent respondentů, a na třetím místě se pak objevuje pomoc při rozvodovém řízení. S tím by se na právníka obrátilo 80 procent dotazovaných.

Pokud by v budoucnu lidé museli řešit problémy s pomocí právníka, určitě by ho využili při řešení dědictví, kde o právní radu požádalo téměř 80 procent dotazovaných. Mezi dalšími problémy, která vidí lidé jako komplikovaná a kde by pomoc advokáta uvítalo víc než 60 procent lidí, je pak nákup nemovitosti.