Mezi největší hrozby finanční stability v Evropě nyní podle islandského ekonoma Jona Danielssona patří nízké úrokové sazby, brexit a také přístup centrálních bank k regulaci. Profesor, který působí na jedné z nejprestižnějších britských univerzit London School of Economics, si myslí, že by se měli centrální bankéři snažit nastavovat pro různé části trhu různá pravidla. Dělají ale pravý opak a snaží se vše řídit stejným způsobem. Zejména menší banky, které si nemohou dovolit nákladný aparát, pak hledají cesty, jak regulaci obejít. Podle Danielssona jde o jednu z největších hrozeb pro evropský finanční systém.