Stáli jsme ve frontě u pokladny v Bille. Nehýbala se. Tedy skoro. Muž přede mnou se ke mně naklonil a zašeptal: "Tak co chcete. Je to matematik." A ukázal na brýlatého chlápka za pokladnou.