Peníze, které se za rok protočí v péči o seniory, vydají na rozpočet menšího ministerstva nebo obrat pořádně velké firmy. V roce 2014 proteklo všemi domovy důchodců a domovy pro lidi s demencí celých 15,5 miliardy korun. To přitom zhruba odpovídá tržbám e-shopu Alza.cz nebo penězům, s nimiž hospodaří ministerstvo pro místní rozvoj.

V byznysu se stářím přitom hraje specifickou roli financování od státu. Úhrady přímo od klienta či jeho rodiny činily zhruba jen čtvrtinu zmiňovaných 15,5 miliardy. Ze tří čtvrtin financoval jejich provoz různým způsobem stát skrze dotace, sociální dávky nebo systém veřejného zdravotnictví. Samostatnou kapitolu přitom tvoří dotace z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, které přerozdělují kraje v rámci takzvaného zařazení do krajské sítě. Kdo do této sítě bude patřit, přitom v praxi hlavně záleží na rozhodnutí krajů.