Prakticky okamžitě po schválení zákona o elektronické evidenci tržeb se začaly objevovat dohady podnikatelů: půjde nový systém obejít? Lze se mu legálně vyhnout? A co krácení tržeb − bude dál procházet, anebo ho EET znemožní? Nejčastěji se v souvislosti s pokusy − legálními i nelegálními − o obejití EET hovoří v souvislosti s restauracemi.

Pokusy o vyhnutí se elektronické evidenci tržeb lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. V prvním případě jde o snahu zůstat úplně "mimo systém" a tržby neevidovat vůbec. V druhém pak o hledání řešení, jak nepřiznávat kompletní tržby, a "ušetřit" tak na daních. Jaké způsoby se nabízejí a jaká jsou s nimi spojena rizika?