Na knížecím erbu Colloredo-Mannsfeldových stojí "Haec peperit virtus" neboli "Zde se zrodila ctnost". Členové šlechtického rodu, jenž se v Čechách usídlil po bitvě na Bílé hoře, tuto vlastnost mnohokrát potřebovali hlavně během 20. století. O část majetků přišli už s pozemkovou reformou po vzniku Československa, za protektorátu je postihla úplná konfiskace a po válce zase narazili na Benešovy dekrety. Než si dokázali vymoci svá sídla zpátky, převzali moc v únoru 1948 komunisté. Colloredové raději emigrovali. Možnost návratu se otevřela až za více než 40 let, po sametové revoluci a přijetí restitučních zákonů.

Málokdo ví, že vedle mediálně proslulejší Kristiny Colloredo-Mannsfeldové, která se vytrvale domáhá zámku v Opočně, sídlí v Česku také její bratranec Jerome a spravuje největší privátní lesy v republice. Svůj urozený původ nezdůrazňuje. "Jsem už skoro 40 let lesmistrem," říká o sobě. Kromě závodů ve Zbirohu a Dobříši vede také lesní podnik v rakouském Öblarnu. Pokud jeho předci vedli pohodlný život na úkor poddaných, v jeho případě vypadá správa šlechtického majetku spíše jako řehole.