Německo je pro naši zemi nejdůležitějším zahraničním obchodním partnerem. Přesto existují skutečnosti, které podnikání u našich západních sousedů ztěžují. Řada českých podnikatelů má nově problém s německou minimální mzdou, která bude od příštího roku 8,84 eura za hodinu. Česko-německý obchodní styk bude od příštího roku komplikovat také navýšení celních kontrol kvůli 3000 nových zaměstnanců celních úřadů v Německu specializovaných na minimální mzdu. Současná praxe přitom byla, že s výjimkou staveb dané celní kontroly doposud neprobíhaly.

Komplikace mají podnikatelé také při prodeji zboží německým spotřebitelům přes internet, kde pro tyto transakce platí německé právní předpisy na ochranu spotřebitele. Mnohé z nich vycházejí z evropských směrnic, a jsou tedy stejné jako v Česku, nicméně zejména v oblasti poučení o možnosti odstoupení od smlouvy či obsahové kontroly všeobecných obchodních podmínek existuje mnohem podrobnější úprava než u nás. V případě prodejů podnikatelům lze použít smluvní vzory dle českého práva, kdy konkrétně u prodeje zboží platí obvykle Vídeňská úmluva. V německé praxi se často její aplikace smluvně vylučuje, spíše ale díky neznalosti německých právníků než z obsahových důvodů. U B2B prodejů není obsahová kontrola obchodních podmínek tak podrobná, lze tedy, stejně jako vzorové smlouvy, více přizpůsobit potřebám prodávajícího.