Fleetové smlouvy jsou z právního pohledu obvykle kupní smlouvy, často rámcové, jejichž předmětem je koupě většího počtu osobních, užitkových nebo nákladních vozidel. Jsou uzavírané nejčastěji mezi automobilkou či prodejcem a zákazníkem.

Typicky se ve fleetových smlouvách řeší především tyto oblasti: