Úspěšné korporace, které překročily hranici vnitrostátního trhu a vydaly se cestou mezinárodního rozvoje, jsou i v letech silného hospodářského růstu nadále nuceny efektivně řídit jak samotný vlastní byznys, což je samozřejmé, tak i související podpůrné činnosti. Tato nutnost vede ve vysoce konkurenčním prostředí k potřebě optimalizace procesů řízení, právní agendu nevyjímaje.

V praxi to obvykle znamená, že korporace, která má aktivity v několika zemích středo- a východoevropského regionu, má zájem řešit veškeré své právní potřeby centralizovaně, prostřednictvím jednoho hlavního kontaktu vybrané advokátní kanceláře, která detailně zná specifika jejího oboru podnikání, firemní historii, kulturu či očekávání. Kancelář, která je pak s ohledem na všechny tyto aspekty schopna řídit právní týmy ve všech jurisdikcích, ve kterých daná korporace podniká.