Německý obr a český trpaslík, tak lze charakterizovat poměr mezi ekonomikami obou sousedních zemí. Bohužel nejde zdaleka jen o velikost, ale také o kvalitu. Což má historické kořeny a je dáno i rolí Němců jako hybatelů civilizačního a zejména industriálního pokroku ve střední Evropě. K vyrovnávání rozdílné hospodářské úrovně docházelo jen občas, například za Karla IV., krátce po obou světových válkách, když se Německo vzpamatovávalo z porážek, a naposledy za "českého hospodářského zázraku" na počátku 21. století.

Teď se sbližování v důsledku světové finanční krize zastavilo. Podle údajů Eurostatu dosahoval v roce 2005 německý HDP na osobu vyjádřený standardem kupní síly 146 procent českého a loni 147 procent. O tom, že srovnání ekonomické úrovně je během na dlouhou trať s nejistým výsledkem, svědčí i pohled Ekonomu do historie.