Když na Slovensku v roce 2011 spustili centrální registr smluv, Česko také přistoupilo k několika legislativním změnám − zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jenže brzy se ukázalo, že toto částečné řešení transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky nestačí. Oči českého zákonodárce se proto upnuly právě na slovenský vývoj, kde mezitím několik občanských iniciativ − sdružení Aliancia Fair-play a Transparency International Slovensko − začalo data proudící do registru od tisíců subjektů třídit a upozorňovat na ty nejkontroverznější smlouvy.

Na začátku letošního července vstoupil v účinnost také český zákon o registru smluv, přijatý právě po vzoru slovenské úpravy, a v registru se začínají objevovat první smlouvy. Státní orgány, nemocnice, vysoké školy, hasičské a policejní sbory, kraje, obce − to je výčet jen některých subjektů, na které dopadá povinnost uveřejnit smlouvy. Celkem půjde jejich množství do tisíců a stejnou povinnost mají také ti, kdo s nimi vstupují do smluvních vztahů. Zákon se vztahuje na smlouvy s hodnotou nad 50 000 korun a netýká se například malých obcí a smluv uzavíraných s nepodnikající fyzickou osobou, pokud nejde o převod nemovitosti.