České země tvořily průmyslovou základnu habsburského mocnářství. Díky tomu si první Československá republika záhy dokázala samostatně zajišťovat výrobu téměř veškerých zbraní, byť zpočátku se ještě musela spoléhat na dovoz z Francie.

Už za časů monarchie hrála klíčovou roli plzeňská Škoda. Dodávala děla námořnictvu, pobřežnímu i polnímu dělostřelectvu. Po první světové válce získal ve společnosti většinu akcií francouzský Schneider, což bylo spojené s dohodou o rozdělení vlivu. Škoda směla vyvážet kanony hlavně na Balkán, dále do jihoamerických a asijských zemí. Československé armádě dodala také tahače děl a první kolové obrněné automobily.