Drony (a teď nemyslím ty bojové) u nás mají překvapivě mnoho společného s mohamedány: málokdo nějakého viděl zblízka, ale skoro každý vám řekne, že by se to mělo zakázat. Jsou tu samozřejmě drobné nuance: zatímco mohamedán na potkání vybuchuje, dron má stejně sveřepou snahu padat lidem na hlavu a tak. Nicméně těch podobností je víc: například v obou případech lid odmítá slyšet, že není muslim jako muslim a dron jako dron, nebo že v obou případech to zakázat prostě dost dobře nejde, protože by z toho vzešly škody ještě mnohem větší.

Ve skutečnosti státy drony už regulují − u nás docela přísně − a svá pravidla letos vydala i americká organizace FAA mající na starosti bezpečnost civilního létání. Její evropskou obdobou je EASA, která chce pravidla pro drony sjednotit pro celou Evropu. To je moudré a žádoucí, protože na kontinentu skládajícím se převážně z pidistátů odlišnost pravidel překáží podnikání. Jenže na rozdíl od USA, tady to má trvat nejméně do roku 2019, protože je třeba se dotazovat jednotlivých států, ty se k tomu budou vyjadřovat atd., a úředníci v žádné zemi rychlostí, jak známo, nevynikají. Takže až proces skončí, budou překotně se vyvíjející drony někde úplně jinde − a divadlo může začít znovu.