Ačkoliv přijímací zkoušky na většinu univerzit proběhly v červnu, některé veřejné školy, zejména techniky, nabízejí volná místa i v září. Stejně tak se mohou zájemci o studium hlásit na téměř všechny soukromé vysoké školy. Jak vybrat tu nejlepší?

Při výběru vysoké školy uchazeč jistě zohlední, co by ho bavilo. "Je však potřeba zvážit především budoucí uplatnění," myslí si předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Jako určité vodítko mohou posloužit údaje o nezaměstnanosti absolventů, které shromáždilo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK.