První dva roky nebyl Martin Špolc přesvědčen, že odchod z pražské pobočky firmy EY do Bruselu byl tím nejlepším krokem. Lákalo ho ale mezinárodní prostředí, a tak si řekl, že se časem přinejhorším vrátí domů.

Špolc svým vzhledem i uhlazeným a sebevědo­mým vystupováním naplňuje stereotypní představu o vysoce postaveném úředníkovi. Předem upozorňu­je, že nechce znít nabubřele, ale že mu konkurz, kterým prošel v roce 2004, nepřipadal příliš těžký. "Dostat se do EY tehdy bylo mnohem těžší než se dostat do Evropské komise, a proto se mě hodně lidí ptalo, proč z tak perspektivního místa odcházím," vzpomíná.